วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตารางเดินรถสมบัติทัวร์, รถทัวร์, รถทัวร์วีไอพี, จองรถทัวร์ช่วงเทศกาล


ตารางเดินรถสมบัติทัวร์, รถทัวร์, รถทัวร์วีไอพี, จองรถทัวร์ช่วงเทศกาล

ดูตารางเดินรถ
 • บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) ให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมถึงรถหมวด 3
 • ให้ บริการด้วย รถโดยสารมาตรฐาน 2 (ม.2 ,ม.4ค) / รถโดยสารมาตรฐาน 1(ข) (ม.1 ข,ม.4ข) / รถโดยสารมาตรฐาน 1 (ข) พิเศษ (ม.1พ, ม.4พ) / รถโดยสารมาตรฐาน 1 (ก) พิเศษ (ม.1ก ม.4ก)
 • มาตรฐานรถโดยสารที่ให้บริการ เข้าชมที่ www.sombattour.com/html/standard_car.php
 • เส้นทางที่ให้บริการของสมบัติทัวร์
 • เส้นทางภาคเหนือ
 • สาย 18 กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ลำปาง - เชียงใหม่ ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/18.php 


 • สาย 961 กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - ฮอด - แม่สะเรียง - ขุนยวม - แม่ฮ่องสอน ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/961.php
 • สาย 909 กรุงเทพ - งาว - พะเยา - พาน - เชียงราย ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/909.php
 • สาย 90 กรุงเทพ - นครสวรรค์ - ตาก - ลำปาง - พะเยา - เชียงราย ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/909.php
 • สาย 957 กรุงเทพ - พะเยา - พาน - เชียงราย - แม่จัน - แม่สาย ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/957.php
 • สาย 3 กรุงเทพ - เชียงราย - เชียงแสน ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/3.php
 • สาย 962 กรุงเทพ - พะเยา - ดอกคำใต้ - จุน - เชียงคำ - เทิง - เชียงของ ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/962.php
 • สาย 922 กรุงเทพ- งาว - พะเยา ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/922.php
 • สาย 47 กรุงเทพ - เวียงสา - น่าน - ท่าวังผา - ปัว - เชียงกลาง - ทุ่งช้าง ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/47.php
 • สาย 910 กรุงเทพ - แพร่ - ร้องกวาง - เวียงสา - น่าน ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/910.php
 • สาย 91 กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ลำปาง ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/91.php
 • สาย 923 กรุงเทพ - แพร่ ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/923.php
 • เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สาย 20 กรุงเทพ - ขอนแก่น ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/20.php
 • สาย 933 กรุงเทพ - ศรีเชียงใหม่ ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/933.php
 • สาย 928 กรุงเทพ - มุกดาหาร ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/928.php
 • สาย 31 กรุงเทพ - สุรินทร์ ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/31.php
 • เส้นทางภาคใต้
 • สาย 998 กรุงเทพ - ทุ่งสง ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/998.php
 • สาย 991 กรุงเทพ - เกาะสมุย ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/991.php
 • สาย 993 กรุงเทพ - สุราษฏร์ธานี ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/993.php
 • สาย 64 กรุงเทพ - ชุมพร - ระนอง ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/64.php
 • เส้นทางระหว่างจังหวัด รถหมวด 3
 • สาย 661 เชียงราย - พาน - พะเยา - แพร่ - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก - เลย - อุดรธานี - พังโคน - สกลนคร - นครพนม ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/661.php
 • สาย 637 เชียงราย - พาน - พะเยา - แพร่ - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก - หล่มสัก - ชุมแพ - ขอนแก่น (2 วันเว้น 1 วัน) ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/637.php
 • สาย 633 เชียงใหม่ - ลำปาง - เด่นชัย - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก - หล่มสัก - ชุมแพ - ขอนแก่น (1 วันเว้น 2 วัน) ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/633.php
 • สาย 871 เชียงใหม่ - ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ - ชัยนาท - อ.อู่ทอง - นครปฐม - ราชบุรี - เพชรบุรี - หัวหิน ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/871.php
 • สาย 784 ภูเก็ต - ท่าเรือ - ถลาง - โคกกลอย - ทับปุด - บ้านตาขุน - สระบุรี - ชัยภูมิ - มัญจาคีรี - ขอนแก่น ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร www.sombattour.com/html/route/784.php • สำรอง ที่นั่งกับบริษัทสมบัติทัวร์ ท่านผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 30 วันก่อนการเดินทาง โดยท่านสามารถระบุที่นั่งเองได้โดยมีช่องทางในการติดต่อซื้อตั๋วโดยสารดัง นี้ Call Center สมบัติทัวร์เพิ่มช่องทางในการสำรองที่นั่งผ่านทางโทรศัพท์และบริการข้อมูล ต่างๆ ให้กับลูกค้าที่หมายเลข 02-792-1444 ให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. – 20.00 น. fanpage : www.facebook.com/SombattourClub

 • โปรโมชั่นพิเศษ
 • 1.เส้นทาง กรุงเทพฯ - ขอนแก่น สะสมตั๋วโดยสารครบ 5 ใบ แลกตั๋วโดยสารฟรี 1 ที่นั่งในการเดินทางครั้งถัดไป
 • * ชื่อผู้โดยสาร,ปลายทาง และราคา ต้องเหมือนกันทั้ง 5 ใบ
 • ( ตั๋วโดยสารที่สามารถนำมาแลกได้มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันเดินทางที่ระบุบนตั๋วโดยสาร )
 • 2.เส้นทาง กรุงเทพฯ- ทุ่งสง,กรุงเทพฯ - เกาะสมุย,กรุงเทพฯ - สุราษฏร์ธานี สะสมตั๋วโดยสาร
 • ครบ 10 ใบแลกตั๋วโดยสารฟรี 1 ที่นั่งในการเดินทางครั้งถัดไป
 • * ชื่อผู้โดยสาร,ปลายทาง และราคา ต้องเหมือนกันทั้ง 10 ใบ
 • ( ตั๋วโดยสารที่สามารถนำมาแลกได้มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันเดินทางที่ระบุบนตั๋วโดยสาร )